Rot-Weiß-Rot – Karte za visokokvalifikovane

November 24, 2017

Visokokvalifikovane osobe, u slučaju poslovne ponude iz Austrije, zahtev za dodelu Rot-Weiß-Rot – Karte mogu da podnesu individualno, ali to može za njih da uradi i poslodavac, podnošenjem ovog zahteva kod nadležnog organa u Austriji. Poslodavac ovom zahtevu prilaže i popunjen formular - Arbeitgebererklärung, u kojem se preciziraju podaci o radnom mestu visokokvalifikovanog aplikanta. Neophodan uslov za dodelu Rot-Weiß-Rot – Karte je da ponuđeni posao odgovara kvalifikacijama kandidata i da je za to predviđena odgovarajuća zarada.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square

® StarLand - Centar za nemački jezik

Đorđa Stanojevića 11/12, Belvil, Novi Beograd

064.084.8362 / info@starlandcentar.com