top of page

Rot-Weiß-Rot – Karte za visokokvalifikovane

Visokokvalifikovane osobe, u slučaju poslovne ponude iz Austrije, zahtev za dodelu Rot-Weiß-Rot – Karte mogu da podnesu individualno, ali to može za njih da uradi i poslodavac, podnošenjem ovog zahteva kod nadležnog organa u Austriji. Poslodavac ovom zahtevu prilaže i popunjen formular - Arbeitgebererklärung, u kojem se preciziraju podaci o radnom mestu visokokvalifikovanog aplikanta. Neophodan uslov za dodelu Rot-Weiß-Rot – Karte je da ponuđeni posao odgovara kvalifikacijama kandidata i da je za to predviđena odgovarajuća zarada.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page